WERKWIJZE

In een persoonlijk onderhoud laten wij u graag zien welke mogelijkheden er zijn voor het investeren in duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij houden wij rekening met uw wensen gecombineerd met onze kennis en ervaring om zo een investering op maat aan te bieden. Als u besluit over te gaan tot investeren is het inteken traject eenvoudig.

Bij aankoop begeleidt Ligthart & Röling Consulting de gehele aankoop procedure.
Die verloopt als volgt:

PERSOONLIJK ONDERHOUD

Wij maken graag met u een persoonlijke afspraak. In een persoonlijk onderhoud op een locatie en tijd wanneer het u het best uitkomt, dit gesprek dient ervoor om de koopovereenkomst door te nemen. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft nemen we de tijd om deze op een heldere en rustige manier te beantwoorden.

KOOPOVEREENKOMST

U tekent een koopovereenkomst in drievoud, met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

TEKENEN

Wij zorgen ervoor dat de verkopende partij de koopovereenkomst tekent.

WAARBORGSOM

U stort een borg die gelijk is aan tien procent van de koopsom op de derdengeldenrekening van de notaris.

NOTARIËLE AKTE

Binnen twee weken ontvangt u het concept van de notariële akte van levering en de nota van afrekening, met daarop de datum van de overdracht van de grond.

OVERDRACHT

Nadat u het restant van de koopsom aan de notaris hebt betaald, verzorgt deze de eigendomsoverdracht (door het passeren van een notariële leveringsakte en het verrichten van de noodzakelijke kadastrale inschrijvingen). Daarna bent u eigenaar van de grond.

Gemak staat voorop

De notaris verzorgt de gehele overdracht, als u hem daartoe machtigt. U hoeft uw huis er niet voor uit. Het enige wat u hoeft te doen, is op de juiste plaatsen uw handtekening zetten en de documenten terugsturen. Zodra alles geregeld is, stuurt de notaris u het bewijs dat u eigenaar bent van het gewenste perceel.

U bent uiteraard vrij in de keuze van de notaris. Maar om de overdracht te vergemakkelijken en te bespoedigen, adviseren wij gebruik te maken van een van de door ons aangewezen notarissen. Wij hebben uitstekende contacten met notarissen in heel Nederland die zijn gespecialiseerd in de overdracht van percelen en die bekend zijn met onze werkwijze.