Snel extra weilanden aanwijzen voor bouw

Gepubliceerd op 25/02/2020

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Snel extra weilanden aanwijzen voor bouw”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:”transparent-light”,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

The government must urgently identify additional pastures where homes can be built quickly. That’s what the Dutch Association of Project Developers (Neprom) says. This has listed the existing housing plans in the green, which are in total good for 127,000 houses

 

‘That is still far too little, if we look at the 1 million homes that are needed until 2030,’ says Jan Fokkema of the Neprom. However, there are no plans for extra large-scale residential areas.

De helft van de miljoen woningen, dus 500.000 huizen, zou in weilanden moeten komen. Er zijn plannen voor slechts 127.000 woningen in het groen, als gevolg van beleid om gemeenten en provincies verantwoordelijk voor woningbouw te maken. Dit leidt tot een enorme versnippering in de plannen, die nu ook moeten concurreren met de energietransitie en ander politiek idealisme. „In Utrecht wil het gemeentebestuur nu windmolens neerzetten op een locatie waar 25.000 woningen gebouwd kunnen worden. Politieke heilige huisjes doorkruisen het maatschappelijk belang. In zo’n geval zou de minister in moeten kunnen grijpen”, vindt Fokkema.

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) denkt zelf de zaak onder controle te hebben door vrijblijvende afspraken te maken met regio’s, de zogeheten ’woondeals’. Dinsdagavond schreef de D66 bewindsvrouw in een brief aan de Kamer een einde te willen maken aan ’vrijblijvendheid van bouwambities’. Ze wil in overleg met gemeenten en provincies een ’actieve rol vervullen’ om meer locaties voor grootschalige woningbouw aan te wijzen.

Steggelen

Een grote locatie is Vliegkamp Valkenburg bij Katwijk, waar al vijftien jaar over gesteggeld wordt. Katwijk heeft dinsdag toegezegd daar 5000 woningen neer te zetten. Er zou echter plaats zijn voor wel 10.000 tot 15.000 woningen op dezelfde locatie, als er meer stedelijk gebouwd zou worden, dus hoger en met meer appartementen. „Katwijk kiest voor dorps wonen. Het is eigenlijk zonde dat zo’n unieke locatie midden in de Randstad niet optimaler gebruikt kan worden. Huidige inwoners zitten zelf soms helemaal niet te wachten op uitbreiding”, zo legt Fokkema het woningbouwdilemma bloot. Ondanks de toezegging kan de bouw voorlopig nog niet plaatsvinden. De overheid kampt nog met een stikstofprobleem op deze locatie. Minister Van Veldhoven laat aan de Kamer weten dat ze ’verheugd’ is over de ’doorbraak’. Maar de woningbouwlocatie ligt vlak naast de Europees beschermde duinen met stikstofgevoelige natuur. De bouw, komst van meer mensen en auto’s en bedrijvigheid zal moeten worden gecompenseerd, wat daar lastig lijkt te zijn. De ministeries van Landbouw en Binnenlandse Zaken bevestigen dat er nog geen doorbraak is voor deze locatie. Van Veldhoven denkt wel dat er ’compenserende maatregelen’ mogelijk zijn.

On Tuesday, D66 and the CDA drew an old plan from the drawer, that of Almere-Pampus, which should be connected with a metro connection to Amsterdam. Fokkema finds it striking that politics is pulling out a difficult option. The metro line makes the Pampus plan expensive and a long-term project. ‘There are locations where houses can be built faster, with lower costs and in residential areas that are more popular.’

“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://ligthartroling.nl/wp-content/uploads/2020/02/f0097fb4-52e3-11ea-a280-02c309bc01c1-1.jpg|473|840|3847″,”excerpt”:”Het Rijk moet met spoed extra weilanden aanwijzen waar snel woningen gebouwd kunnen worden. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom). Deze heeft de bestaande woningbouwplannen in het groen geïnventariseerd, die in totaal goed zijn voor 127.000 huizen.\n”,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

Begin vandaag nog met zoeken

Neem direct vrijblijvend contact met ons op om te kijken welk aanbod het best bij u zou passen. Met uw persoonlijke consultant maakt u samen de meest passende keuze.

Mollerusweg 84, 2031BZ Haarlem
e-mail info@ligthartroling.nl
telefoon +31 (0) 23 744 07 23
Ligthart & Röling Consulting biedt een objectief advies op het gebied van verwerven van grondposities, die zijn gelegen in Nederland en zorgvuldig zijn geselecteerd en getoetst als mogelijke locaties voor gebiedsontwikkeling.
Neem gerust eens contact met ons op om kennis te maken.
© 2020 Ligthart & Röling Consulting – All Rights Reserved